top of page

Rösta för ett enat och öppet Europa

Artikel i Aftonbladet

För unga i Sverige är det självklart att kunna resa, arbeta och studera fritt i EU:s alla medlemsländer. EU har skapat möjligheter och framtidsutsikter för en ny generation européer. Det är möjligheter som vi kan vara stolta över, men som vi också måste värna och stå upp för.

För många unga i Sverige är EU:s öppna dörr en självklarhet. Varje år studerar runt 27 000 svenska studenter utomlands, två tredjedelar av dessa i Europa. Erasmusprogrammet har gett över tre miljoner unga européer möjligheten att studera i något av våra europeiska grannländer. Valet är fritt att bosätta sig och arbeta i Piteå, Poznań eller Paris. Den fria rörligheten i EU gör skillnad i människors liv varje dag. Ändå finns det i dag politiska partier som vill lämna EU.

Vi har sedan länge sagt nej till krig och envälde och ja till ett europeiskt frihetsideal. Vi har tillsammans skapat en gemenskap där olika religioner, etniciteter, nationaliteter och kompetenser ryms.

Det är medvetna och återkommande val som har format vårt Europa. Hur vi väljer i dag kommer att fortsätta forma det samhälle som vi vill se i framtiden.

EU påverkar vår vardag mer än vi tror. Varannan svensk BNP-krona kommer från export, och större delen av vår export går till andra EU-länder. När vi suddar ut gränsers betydelse skapar vi förutsättningar för företag att växa och skapa fler jobb. Starka handelsförbindelser binder oss samman. Ett försvagat europeiskt samarbete drar oss isär.

Men EU är mer än fri rörlighet och frihandel. Det är ett gemensamt värderingsbygge som står upp för freden, friheten och demokratin. När främlingsfientliga vindar blåser och många åter vill bygga upp de murar som en gång rivits ner, påminns vi om att öppenhet och tolerans är värden som ständigt måste väljas. EU är en motkraft mot slutenhet och nationalism. Mot dem som vill dela upp oss i vi och dem. Valet handlar om ett öppet Europa där gränser betyder mindre och gemensamma värderingar betyder mer.

Valet ger dig möjlighet att värna rätten för unga, och gamla, att enkelt röra sig över nationsgränser, bygga broar mellan våra medlemsstater och förverkliga drömmar.

Om du tycker att dessa möjligheter är viktiga så ska du i Europaparlamentsvalet rösta på någon av de politiker som verkar för en stark och enad Europeisk Union. Vi ska vara medvetna om att ifall Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna får sin gemensamma vilja igenom – att Sverige ska lämna EU – så kommer det också att ha sitt pris på möjligheterna att arbeta, studera och röra sig över gränserna i vårt Europa. Så enkelt som det har blivit i dag kommer det inte att fortsätta vara om vi lämnar EU.

Genom att rösta i Europaparlamentet visar du att du bryr dig, att du vill delta och att du vill påverka vår gemensamma framtid. Det är det viktigaste. Men jag tycker självfallet också att du ska rösta på ett Europa där utbyte och samarbete över nationsgränserna fortsätter att stärkas.

Jag väljer öppenheten, friheten och fred i Europa. Vad väljer du?

#EU #Europa

Utvalda anföranden
Senaste publicerat
Arkiv
Taggar
bottom of page