top of page

Genom att tillgängliggöra anföranden och artiklar av Carl Bildt är syftet med den här webbsidan att verka som resurs och hjälpmedel för dem som är intresserade av inrikes- och utrikespolitik.

Sidan är skapad och drivs av Zebulon Carlander.

 

Kontakt:  zebulon.carlander[at]gmail.com

Underhåll av den här sidan har gjorts möjligt genom stöd från Arvid Lindmansfonden.

Om sidan

bottom of page