top of page

Minnet av Staffan

Uttalande av Carl Bildt lördagen den 22 juli 2000 med anledning av Staffan Burenstam Linders bortgång

Staffan Burenstam Linder var en av politikens alltför få förnyare och nytänkare. Under mer än tre decennier bidrog han aktivt till den politiska idéutvecklingen i och i anslutningen till moderaterna, och låg nästan alltid några steg före debatten i övrigt. Han kom in i och bröt igenom i politiken med sin knivarskapa kritik av den nysocialistiska socialdemokratiska näringspolitiken på 1960-talet. Han förde den fria ekonomins och den fria handelns talan när det var planekonomi som var högsta mode. Som övertygad marknadsekonom var han också med och bröt mark när det gällde Sveriges fulla anslutning till det europeiska samarbetet. Han var handelsminister i de borgerliga regeringarna 1976-1978 och 1979-1981, och kom sedan att bli moderat gruppledare i Europaparlamentet under slutet av 1990-talet. Han var tidigt en kritiker av den välfärdsstat som lovade allt mer men som höll allt mindre. Hans skrift om den hjärtlösa välfärdsstaten kom att spela en stor roll. Men Staffan var inte bara politikern. Han var också akademikern och europé. Hans insatser för att sätta upp handelshögskolan i Riga tillhör de betydelsefullaste insatser som gjorts för de baltiska länderna under det senaste decenniet. Han var en inspirerande person, en lysande analytiker, en innovativ tänkare och en generös människa. Så kommer jag och många andra som under decennierna hade förmånen att arbeta med honom att minnas honom.

Utvalda anföranden
Senaste publicerat
Arkiv
Taggar
bottom of page